شکوه کارآمدی فقه سیاسی
53 بازدید
ناشر: زمزم هدایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
کتاب «شکوه کارآمدی فقه سیاسی» آخرین اثر منتشر شده "سید مهدی فقیهی" است. این کتاب که در 6 فصل تدوین شده بر آن است تا با تبیین مسائل مربوط به حوزه فقه، به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا فقه سیاسی شیعه کارآمدی و توانمندی لازم برای حل معضلات اجتماعی نوظهور و عبور از مشکلات معاصر عرصه سیاست را دارد یا خیر. در فصل نخست این کتاب مفاهیم و کلیات مربوط به فقه سیاسی معرفی شده است؛ فصل دوم کتاب به سازو کارهای تاریخی تحول فقه شیعه و ادوار شش گانه این فقه اختصاص دارد و در فصل سوم نیز سیر تاریخی اجتهاد شیعه و نقش و جایگاه اجتهاد پویا مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم کتاب «شکوه کارآمدی فقه سیاسی» به موضوع زمان و مکان در فقه سیاسی اختصاص دارد؛ در این فصل آرای متفکرانی مانند حضرت امام خمینی (ره) درباره قلمرو زمان و مکان در فقه شیعه تبیین و تشریح شده است. در فصل پنجم کتاب نیز رابطه عقل و فقه سیاسی بررسی شده است. آخرین فصل این کتاب که پرحجم ترین فصل آن نیز به شمار می‌رود بطور مفصل درباره مصلحت و فقه سیاسی سخن می‌گوید. در این فصل علاوه بر مفهوم شناسی مصلحت، انواع مصلحت و رابطه میان مصلحت اندیشی و تکلیف محوری نیز تببین شده است. فقیهی در مقدمه این کتاب در توجیه ضرورت تالیف چنین کتابی، تأکید می‌کند: این کتاب به دنبال روشنگری درباره توانمندی فقه سیاسی شیعه در قبال مسائل جدید و تبیین رمز ماندگاری احکام اسلام با توجه به انعطاف و پویایی فقه شیعه در برابر مسائل متغیر اجتماعی در هر عصر و مکان است. «شکوه کارآمدی فقه سیاسی» نوشته سید مهدی فقیهی در 248 صفحه از سوی انتشارات زمزم هدایت در شهر مقدس قم منتشر شده است. ویراستار این اثر قدرت الله فرقانی است و سید علیرضا ادیانی نظارت علمی بر تدوین این اثر را بر عهده داشته است. این کتاب در 2 هزار نسخه و با قیمت 5800تومان منتشر شده است.